Categories
News

รีแพร์น้องสาว ให้กลับมาฟิตอีกครั้ง

รีแพร์น้องสาว ให้กลับมาฟิตอีกครั้ง น้องสาวหย่อนคล้อย ไม่กระชับ เนื่องจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น หรือจากการคลอดบุตร รักษาได้ด้วยการ รีแพร์น้องสาว ทำให้ผนังช่องคลอดมีความกระชับ ผนังช่องคลอดสุขภาพดี มีน้ำหล่อเลี้ยงมากขึ้น ลดปัญหาเรื่องการติดเชื้อ ตกขาว และมีความสุขทางเพศมากขึ้น

รีแพร์น้องสาว คืออะไร
รีแพร์น้องสาว (Repair) หรือ การซ่อมแซมช่องคลอด คือ การผ่าตัดตกแต่งกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อที่หย่อนยานภายในช่องคลอดให้กระชับขึ้น เพื่อให้ขนาดหรือเส้นผ่าศูนย์กลางของช่องคลอดเล็กลงและเกิดการหดรัดที่ดีกว่าเดิม โดยเป็นการผ่าตัดตลอดแนวความลึกของช่องคลอด รวมถึงการผ่าตัดตกแต่งเนื้อเยื่อและผิวหนังบริเวณปากช่องคลอดด้วย

ช่องคลอดหลวม เกิดจากภาวะ อุ้งเชิงกรานหย่อน หรือ ภาวะกระบังลมหย่อน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ได้แก่ การมีเพศสัมพันธ์มาเป็นเวลานาน การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรทางช่องคลอด การคลอดบุตรหลายคน รวมถึงบุตรมีตัวโต การทำคลอดไม่ถูกวิธี อายุที่มากขึ้น ภาวะอ้วน-ผอม ผู้ที่ต้องออกแรงเกร็งช่องท้องเป็นประจำ เช่น การยกของหนัก ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง มีก้อนในช่องท้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง รวมถึงผู้ที่อยู่ในวัยทอง

ทำไมถึงต้องทำ รีแพร์น้องสาว

หากละเลยและทนอยู่กับปัญหานี้ไปเรื่อยๆ จะเป็นการบั่นทอนความรู้สึก ทำให้ขาดความมั่นใจในตนเอง ไม่มีความสุขในเรื่องของการมีเพศสัมพันธ์ ทำให้เกิดปัญหา ไอจาม ปัสสาวะเล็ด กลั้นปัสสาวะไม่อยู่ ส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่อยากเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ หลีกเลี่ยงการเข้าสังคม ทำให้คุณภาพชีวิตลดลง

ดังนั้น จึงจะเห็นได้ว่าผู้หญิงส่วนใหญ่ที่เข้ารับการผ่าตัดทำรีแพร์จะมีอายุประมาณ 30-50 ปี ซึ่งเป็นช่วงเวลาของการแต่งงานและผ่านการคลอดบุตรมาแล้ว โดยจะเป็นการผ่าตัดในแง่ของการศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงามและความมั่นใจ สำหรับผู้หญิงอายุ 60 ปีขึ้นไปหรือวัยทอง จะเป็นการผ่าตัดในแง่ของการรักษาภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อนนั่นเอง

ทำไมช่องคลอดถึงหลวม
การ รีแพร์น้องสาว ช่วยแก้ปัญหาช่องคลอดหลวมที่เกิดจากภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน หรือภาวะกระบังลมหย่อน สาเหตุที่ทำให้เกิดภาวะอุ้งเชิงกรานหย่อน ได้แก่

– การมีเพศสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลานาน
– การตั้งครรภ์ การคลอดบุตรทางช่องคลอด การคลอดบุตรหลายคน รวมถึงบุตรตัวโต การทำคลอดไม่ถูกวิธี
– อายุที่มากขึ้น
– ภาวะอ้วน
– ผู้ที่ต้องออกแรงเกร็งช่องท้องเป็นประจำ เช่น การยกของหนัก
– ผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น ไอเรื้อรัง ท้องผูกเรื้อรัง มีก้อนในช่องท้อง ซึ่งเป็นการเพิ่มแรงดันในช่องท้อง รวมถึงผู้ที่อยู่ในวัยทอง