Categories
News

จัดฟันเด็ก เด็กเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่

จัดฟันเด็ก เด็กเริ่มจัดฟันได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ การรักษาทันตกรรมก่อนการจัดฟันสำเด็ก หากลูกของคุณได้รับการรักษาจัดฟันตั้งแต่ฟันน้ำนม ไม่ได้หมายความว่ากระบวนการจัดฟันเสร็จสิ้นแล้ว การรักษาในช่วงที่เด็กมีฟันน้ำนมระยะแรกนั้น ไม่ได้ช่วยปรับปรุงลักษณะโครงหน้า แต่เพื่อสร้างสุขภาพช่องปากและฟันที่ดีต่อสุขภาพฟันแท้ของเด็กที่จะเจริญเติบโตขึ้น โดยฟันน้ำนมอาจถูกจัดตำแหน่งใหม่เพื่อเป็นการวางพื้นที่สำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นต่อมา ส่วนใหญ่แล้วจะมีการวางแผนการรักษาทางทันตกรรมจัดฟันระยะที่สองต่อมา เมื่อฟันแท้ของเด็กขึ้นสมบูรณ์แล้วในช่วงวัยรุ่น

ทันตกรรมจัดฟันสำหรับเด็ก

สมาคมทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (American Association of Orthodontists; AAO) แนะนำช่วงอายุที่เหมาะจะพาลูกของคุณไปพบกับทันตแพทย์จัดฟันเมื่อเด็กอายุประมาณ 7 ปีเพื่อตรวจสุขภาพฟันและป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งหากลูกของคุณอายุเกินกว่านี้คุณก็ยังสามารถพาพวกเขาไปหาหมอจัดฟันได้เช่นกัน

การตรวจสุขภาพไม่ได้หมายความว่าลูกของคุณต้องได้รับการรักษาจัดฟัน การตรวจจะช่วยให้ทันตแพทย์ได้ตรวจดูการเจริญเติบโตของขากรรไกรและพัฒนาการการกัด เด็ก ๆจะมีฟันน้ำนมผสมกับฟันแท้ที่เจริญขึ้นพร้อมๆกับใบหน้าและขากรรไกรของพวกเขา ในกรณีที่ตรวจพบปัญหาทันตแพทย์จัดฟันอาจรอและติดตามพัฒนาการของเด็กเป็นระยะ ระยะเวลาจะขึ้นอยู่กับประเภทของปัญหาที่ลูกของคุณพบและการพัฒนาของฟันเด็ก ซึ่งถ้าลูกของคุณมีปัญหาที่ต้องได้รับการจัดฟันโดยทันที การรักษาที่ล่าช้าอาจทำให้การรักษายากขึ้นเมื่อเด็กโต ปัญหาเกี่ยวกับการจัดฟันบางการรักษาถ้าเกี่ยวข้องกับแนวของกราม เด็กจะต้องได้รับการรักษาก่อนที่ใบหน้าและขากรรไกรของเด็กจะหยุดการเจริญเติบโต ในขณะที่การรักษาบางการรักษาอาจต้องให้ฟันมีการเคลื่อนย้ายตำแหน่งก่อนที่จะทำการรักษาและเริ่มในภายหลังเมื่อฟันกรามส่วนใหญ่ขึ้นแล้ว เด็กหรือวัยรุ่นส่วนใหญ่เริ่มการรักษาระหว่างอายุ 9 ถึง 16 ปีซึ่งเป็นช่วงวัยที่พวกเขายังคงเติบโต ดังนั้นการรักษาในช่วงวัยนี้จึงมักที่จะประสบความสำเร็จในการรักษา

การจัดฟันแบบโลหะทั่วไป
มีประสิทธิภาพและยึดติดฟันอย่างคงที่แน่นหนา โลหะจะติดแน่นไม่สามารถถอดได้ ราคาไม่แพงและประหยัด แต่จะต้องดูแลเรื่องการรับประทานอาหารและการบดเคี้ยว

การจัดฟันแบบใส
เป็นการจัดฟันที่สามารถถอดและสวมใสใหม่ได้สะดวกสบาย ง่ายต่อการรับประทานอาหาร สามารถ เล่นกีฬาและเครื่องดนตรีแบบชนิดเป่าได้อย่างมั่นใจ แต่อการจัดฟันแบบนี้มีค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูง

จัดฟันเด็ก ราคาแพงมั้ย
จัดฟันราคาขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของฟัน ระยะเวลาการจัดฟันและวิธีการจัดฟันที่คุณเลือก ที่โรงพยาบาลทันตกรรมกรุงเทพ BIDH ราคามาตรฐานและไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝง เพื่อทราบค่าใช้จ่ายของคุณ คุณต้องเข้ามารับการตรวจฟันกับทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันหรือทันตแพทย์ที่ปรึกษาของเรา เพื่อประเมินปัญหาในช่องปาก